Γραπτή ερώτηση αριθ. 864/84 του κ. James Ford προς την Επιτροπή Θέμα: Νομοθεσία περί ισότητας ευκαιριών