Pisemne zapytanie E-000746/11 Roger Helmer (ECR) do Komisji. Zmiana przepisów wizowych dla Turcji