Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1650 tal-5 ta' Novembru 2018 li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008 dwar l-entrati għall-Kanada, ir-Russja u l-Istati Uniti tal-Amerka fil-lista ta' pajjiżi terzi, territorji, żoni jew kumpartimenti li minnhom jistgħu jiġu importati ċerti prodotti tat-tjur lejn l-Unjoni jew isir tranżitu minnha fir-rigward tal-influwenza tat-tjur b'patoġeniċità għolja (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)