Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 72/2016 van 29 april 2016 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2017/2022]