Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 72/2016 от 29 април 2016 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП [2017/2022]