Ajutor de stat – Italia – Ajutor de stat nr. SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN) & SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN) – Reducerea cuantumului impozitelor și al contribuțiilor ca urmare a calamităților naturale și reducerea contribuțiilor ca urmare a cutremurului din 2009 din regiunea Abruzzo (pentru toate sectoarele, cu excepția agriculturii) – Invitație de a prezenta observații în temeiul articolului 108 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) Text cu relevanță pentru SEE