Písemný dotaz E-8522/10 Iliana Ivanova (PPE) Komisi. Strategie EU pro mládež