Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2020/785 tad-9 ta’ Ġunju 2020 li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwu għall-kromafenożid, il-fluwometuron, il-penċikuron, is-sedassan, it-taw-fluvalinat u t-triażossidu f’ċerti prodotti jew fuqhom (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)