Förteckningen offentliggörs i enlighet med artikel 20 i kommissionens förordning (EEG) nr 2238/93 av den 26 juli 1993 om åtföljande dokument som medföljer frakt av vinprodukter och om de register som skall upprättas i vinsektorn