Písemný dotaz E-3572/04 pokládá: Catherine Stihler (PSE) Komisi. Přípustné výjimky při rozhodování o státní podpoře námořní dopravy