Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9463 – KKR / Axel Springer) (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 12/03