ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi nařízením Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství