Stanovisko generálního advokáta - Jacobs - 18 dubna 1989. # Jean-Pierre Kerzmann proti Účetnímu dvoru Evropských společenství. # Úředníci - Zrušení jmenování. # Věc 198/87. Kerzmann v. Účetní dvůr TITJUR