Komise v. Lucembursko a Belgie TITJUR Stanovisko generálního advokáta - Roemer - 30 října 1962. # Komise Evropského hospodářského společenství proti Lucemburskému velkovévodství a Belgickému království. # Spojené věci 2/62 a 3/62.