Legislativní usnesení Evropského parlamentu ke společnému postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o řidičských průkazech (9010/1/2006 - C6-0312/2006 - 2003/0252(COD))