Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii#HLAVA II - Podpora vývoje v oblasti jaderné energie#KAPITOLA VI - ZÁSOBOVÁNÍ#Oddíl 3 - Rudy, výchozí materiály nebo zvláštní štěpné materiály nepocházející ze Společenství#Článek 66