Věc T-698/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. července 2019 — MAN Truck & Bus v. EUIPO — Halla Holdings (MANDO) („Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie MANDO — Starší mezinárodní obrazové ochranné známky a starší národní obrazová ochranná známka MAN — Starší národní slovní ochranná známka Man — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“)