Věc T-356/06: Žaloba podaná dne 5. prosince 2006 – Koninklijke Volker Wessels Stevin v. Komise