Cauza T-219/20: Acțiune introdusă la 15 aprilie 2020 – JK/Comisia