Věc T-219/20: Žaloba podaná dne 15. dubna 2020 – JK v. Komise