Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 21. prosince 1962. # Plaumann & Co. proti Komisi Evropského hospodářského společenství. # Věc 25-62 R. TITJUR Plaumann v. Komise