Věc F-22/13: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 10. července 2014 – Mészáros v. Komise „Veřejná služba — Výběrové řízení — Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/207/11 — Úspěšný kandidát výběrového řízení zařazený na rezervní seznam — Prověření podmínek účasti ve výběrovém řízení pro platovou třídu AD 7 orgánem oprávněným ke jmenování — Odborná praxe kratší než je minimální požadovaná délka — Zjevně nesprávné posouzení výběrové komise — Zpětvzetí nabídky zaměstnání orgánem oprávněným ke jmenování — Přesně stanovená pravomoc orgánu oprávněného ke jmenování“