Rozsudek Soudního dvora ze dne 28. dubna 1966. # ILFO - Industria Laminati Ferrosi Odolese SRL proti Vysokému úřadu ESUO. # Věc 51-65. TITJUR ILFO v. Vysoký úřad