Věc C-221/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal di Trento (Itálie) dne 25. dubna 2013 — Teresa Mascellani v. Ministero della Giustizia