Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 9. června 1964. # Pierre Bernusset proti Komisi Evropského hospodářského společenství. # Spojené věci 94-63 a 96-63. TITJUR Bernusset v. Komise