Seznam naravnih mineralnih vod na Islandiji in Norveškem v skladu s členom 1 Direktive Sveta 80/777/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod (Razveljavlja in nadomešča besedilo, objavljeno v UL C 297, 20.11.2008, str. 17 in v Dopolnilu EGP št. 69, 20.11.2008 , str. 1)