Věc T-519/19: Žaloba podaná dne 22. července 2019 — Forte v. Parlament