Smlouvy o zalozeni Evropského Společenství (Konsolidované znění)#Část pátá - Orgány Společenství#HLAVA I - Ustanovení o orgánech#Kapitola 3 - Hospodářský a sociální výbor .#Článek 261