Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/633 της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 2021 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές όξινου γλουταμινικού νατρίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ινδονησίας, έπειτα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου