Komunikat Irlandii zgodnie z art. 11 protokołu w sprawie wykładni Trybunału Sprawiedliwości dotyczącej Konwencji z dnia 27 września 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych