Sdělení Irska v souladu s článkem 11 Protokolu o výkladu Úmluvy ze dne 27. září 1968 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech Soudním dvorem