TITJUR Krawczynski v. Komise Stanovisko generálního advokáta - Gand - 17 března 1965. # Stefan Krawczynski proti Komisi CEEA. # Věc 83-63.