Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1188 ze dne 20. července 2016, kterým se pozastavuje podávání žádostí o dovozní licence v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 891/2009 v odvětví cukru