Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA#Kapitola 2 - Měnová politika#Článek 129(bývalý článek 107 Smlouvy o ES)