/* */

Písemný dotaz E-0551/09 Marco Cappato (ALDE) a Marco Pannella (ALDE) Komisi. Doporučení Evropského parlamentu týkající se produkce opia k lékařským účelům v Afghánistánu