Asia T-124/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.2.2021 – Ilunga Luyoyo v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka – Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet – Varojen jäädyttäminen – Kantajan nimen pysyttäminen rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden luettelossa – Perusteluvelvollisuus – Oikeus tulla kuulluksi – Näyttö luetteloihin merkitsemisen ja niissä pysyttämisen perusteltavuudesta – Ilmeinen arviointivirhe – Rajoittavien toimenpiteiden toteuttamiseen johtaneiden tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen vallitseminen edelleen – Oikeus yksityis- ja perhe-elämän suojaan – Syyttömyysolettama – Oikeasuhteisuus – Lainvastaisuusväite)