Písemný dotaz E-4252/10 Georgios Papastamkos (PPE) Komisi. Odložení jednání o novém finančním výhledu