Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/627 tat-3 ta' April 2017 li jemenda l-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livelli massimi ta' residwu għall-fenpirossimat, triadimenol u triadimefon f'ċerti prodotti jew fuqhom (Test b'rilevanza għaż-ŻEE. )$