Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2005 , kterým se stanoví ekologická kritéria a příslušné požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství mazivům (oznámeno pod číslem K(2005) 1372) (Text s významem pro EHP) (2005/360/ES)