Asia C-412/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 17.11.2011 (High Court of Justicen (Queen's Bench Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Deo Antoine Homawoo v. GMF Assurances SA (Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettava laki — Asetus (EY) N:o 864/2007 — Ajallinen soveltamisala)