Sag C-412/10: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 17. november 2011 — Deo Antoine Homawoo mod GMF Assurances SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (Queen’s Bench Division) — Det Forenede Kongerige) (Retligt samarbejde på det civilretlige område — lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt — forordning (EF) nr. 864/2007 — tidsmæssigt anvendelsesområde)