Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1640 tat-12 ta’ Awwissu 2020 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2019/1700 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jispeċifika n-numru u t-titlu tal-varjabbli għas-suġġett ad hoc tal-2022 “ħiliet tax-xogħol” u l-varjabbli ta’ tmien snin dwar “pensjonijiet u parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol” fid-dominju tal-forza tax-xogħol (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)