ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0316/01 υποβολή: Andrew Duff (ELDR) προς την Επιτροπή. Η ενιαία αγορά.