Věc T-615/17: Žaloba podaná dne 8. září 2017 – Ardigo a UO v. Komise