Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9434 — UTC/Raytheon) (Text s významom pre EHP) 2020/C 32/09