Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9434 — UTC/Raytheon) (Text s významem pro EHP)2020/C 32/09