Oprava rozhodnutí Rady ze dne 16. července 2018 o novém jmenování řídící rady Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Úř. věst. C 253, 19.7.2018)