Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ#HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ#Kapitola 1 - Orgány#Oddíl 4 - Komise#Článek 249(bývalý čl. 218 odst. 2 a bývalý článek 212 Smlouvy o ES)