Sklep Evropskega parlamenta (EU) 2016/1591 z dne 28. aprila 2016 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (prej Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila) za proračunsko leto 2014