Věc T-125/19: Usnesení Tribunálu ze dne 21. ledna 2020 – Clem & Jo Optique v. EUIPO – C&A (C&J) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Zpětvzetí námitek – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)